A+A++Ikona z logo Facebook

Aktualności

Projekt Wsparcia Zdrowia Psychicznego mieszkanek i mieszkańców Gdańska    wrzesień-grudzień 2021

Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży we współpracy z gdańskimi Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi oferuje specjalistyczną pomoc w ramach projektu Wsparcia Zdrowia Psychicznego mieszkanek i mieszkańców Gdańska. Dzieci, młodzież oraz rodzice, którzy potrzebują skonsultować się z psychologiem i skorzystać ze wsparcia psychologicznego mają możliwość, blisko swojego miejsca zamieszkania i nieodpłatnie skorzystać z pomocy. Również oferta wsparcia zaadresowana jest dla nauczycieli z gdańskich placówek edukacyjnych.

Dla dzieci i młodzieży: Wsparcie psychologiczne jest skierowanego do dzieci i młodzieży i ma na celu rozwijanie konstruktywnych sposobów radzenia sobie ze stresującymi sytuacjami życiowymi powodującymi przeciążenie emocjonalne. Taka forma pomocy znajduje zastosowanie w przypadku trudności w przystosowaniu się do zmiany np. w wyniku choroby, pandemii i różnych kłopotów rodzinnych. W trakcie wsparcia psychologicznego nie pracujemy nad zmianą mechanizmów psychicznych, ale stwarzamy przestrzeń do wyrażania, rozumienia i akceptowania uczuć dziecka, co obniża poziom stresu. Dodatkowo psycholog pomaga mu w określeniu własnych potrzeb oraz poszerza perspektywę możliwych rozwiązań, przez co można wyeliminować niefunkcjonalne zachowania.       W ramach oferty najpierw prowadzone są konsultacje dla dzieci, młodzieży i rodziców, które pozwalają na zakwalifikowanie do wsparcia psychologicznego. Następnie dzieci i młodzież mogą skorzystać z sesji wsparcia psychologicznego. Jeżeli zachodzi potrzeba rodzice mogą równolegle korzystać z konsultacji wychowawczych, które maja na celu zwiększenie rozumienia problemów dziecka przez rodziców oraz pomoc w wypracowywaniu warunków sprzyjających zmianie. Każdorazowo spotkania trwają 50 min. z częstotliwością 1-2 sesji w tygodniu.

Szkoła dla rodziców: Cykl psychoedukacyjnych warsztatów mających na celu rozwijanie umiejętności wychowawczych rodziców i opiekunów, aby adekwatnie wspierać rozwój swojego dziecka oraz czerpać satysfakcję z rodzicielstwa. Dzięki Szkole dla rodziców można zwiększyć swoje kompetencje wychowawcze poprzez: lepsze poznanie i rozumienie dziecka oraz siebie w relacji z dzieckiem, poprawę komunikacji w rodzinie oraz naukę skutecznych, nieagresywnych metod wychowawczych. Na zakończenie uczestnicy otrzymują zaświadczenie potwierdzające ukończenie Szkoły. Jeden cykl Szkoła dla rodziców obejmuje 12 spotkań po 3 godz., które są prowadzone przez dwóch psychologów.

Wsparcie dla nauczycieli

Konsultacje indywidualne, które mają na celu rozpoznanie psychologicznych trudności dziecka i nauczyciela w relacji edukacyjnej w celu lepszego zrozumienia i poprawy funkcjonowania dziecka. Jedno spotkanie konsultacyjne trwa 50 min.                                  Warsztaty tematyczne – zajęcia grupowe poświęcone wybranym zagadnieniom dotyczącym dzieci i młodzieży np. specyficznym trudnościom psychicznym i rodzinnym, funkcjonowaniu w szkole, relacji uczeń – nauczyciel. Celem warsztatów jest dostarczenie praktycznej wiedzy, zwiększenie wrażliwości na niepokojące objawy i wymiana doświadczeń.                                                       Superwizja – specjalistyczna pomoc dla nauczycieli polegająca na szczegółowym przeanalizowaniu konkretnej relacji z uczniem, mającej na celu rozpoznanie i zrozumienie mechanizmów psychicznych wpływających na trudności w budowania relacji i warunkujących niefunkcjonalne zachowanie ucznia w procesie edukacji.

Organizatorzy mają również w planie zorganizowanie konferencji, na której specjaliści podzielą się swoim doświadczeniem i dobrymi praktykami w zakresie prowadzenia programów odnoszących się do wybranych trudności uczniów w procesie edukacyjnym.

Poniższe placówki realizują wybrane formy pomocy (nie obowiązuje rejonizacja). Aby uzyskać szczegółowe informacje i umówić się na wizytę należy skontaktować się telefonicznie z placówką:

1. Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży tel. 58 347 89 30

- sesje wsparcia psychologicznego dla dzieci, młodzieży, rodziców

2. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 tel. 58 341 87 58

- szkoła dla rodziców

- konsultacje i sesje wsparcia psychologicznego dla dzieci, młodzieży, rodziców

- konsultacje indywidulane dla nauczycieli

- warsztaty tematyczne dla nauczycieli

- superwizja dla nauczycieli

3. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3 tel. 58 301 07 21

- konsultacje i sesje wsparcia psychologicznego dla dzieci, młodzieży, rodziców

- konsultacje indywidualne dla nauczycieli

4. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4 tel. 58 520 13 49

- konsultacje i sesje wsparcia psychologicznego dla dzieci, młodzieży, rodziców

- konsultacje indywidualne dla nauczycieli

5. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 5 tel. 58 348 72 82, 663 396 663

- konsultacje i sesje wsparcia psychologicznego dla dzieci, młodzieży, rodziców

6. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 6) tel. 58 301 18 15

- konsultacje i sesje wsparcia psychologicznego dla dzieci, młodzieży, rodziców

- konsultacje indywidualne dla nauczycieli

7. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 7 tel. 58 341 39 50

- konsultacje i sesje wsparcia psychologicznego dla dzieci, młodzieży, rodziców

- superwizja dla nauczycieli


XII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa z cyklu: Teoria i praktyka terapeutyczna, „Interdyscyplinarna pomoc dziecku po traumie seksualnej”.     3. grudnia 2021 r.

Mamy zaszczyt poinformować, że w bieżącym roku powracamy do organizacji corocznej Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej z cyklu: Teoria i praktyka terapeutyczna.

XII edycja konferencji pt. „Interdyscyplinarna pomoc dziecku po traumie seksualnej” odbędzie się 3. grudnia 2021 r. w formie zdalnej. Konferencja adresowana jest do psychologów, pedagogów, psychiatrów, pediatrów, pracowników socjalnych, kuratorów, sędziów oraz prokuratorów.

Chcemy przybliżyć Państwu wypracowany przez Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej dla dzieci i młodzieży Model diagnozy i pomocy dziecku po doświadczeniu traumy seksualnej. Podczas konferencji swoje referaty wygłoszą: profesor Maria Beisert oraz specjaliści pracujący w ramach autorskiego Modelu.

Konferencja plakat

kWięcej informacji na stronie Konferencji: konferencja.raclawicka.gda.pl


"MŁODZI DOROŚLI". Terapeutyczna grupa młodzieżowa.

Otwieramy nabór do grupy terapeutycznej dla młodych dorosłych (18-22 lat), uczących się lub studiujących w Gdańsku.

WIEK: 18-22 lat

CZAS TRWANIA: 10 miesięcy

START GRUPY: od 15 września 2021r

CZAS: środy 19.00-20.30

MIEJSCE: Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży, przy ul. Racławickiej 17

ZGŁOSZENIA: tel. (58) 347 89 30, e-mail: sekretariat@raclawicka.gda.pl

KOSZT: udział w grupie jest bezpłatny

Grupa jest zaadresowana do osób, które uczą się/studiują w Gdańsku oraz m.in: zmagają się ze skutkami izolacji społecznej spowodowanej wybuchem pandemii, mają bolesne i trudne relacje z bliskimi, przeżywają powtarzające się konflikty z osobami z otoczenia, pragną budować głębsze i bardziej satysfakcjonujące relacje z innymi, chcą lepiej rozumieć i wyrażać własne myśli, uczucia i potrzeby, pragną lepiej poznać siebie, rozpoznać źródła swoich trudności emocjonalnych i nauczyć się radzić sobie z nimi, czują, że są obciążone nadmiernym stresem, doświadczyły straty bliskiej osoby, mają za sobą trudne doświadczenia.

Proponowana przez nas forma wsparcia grupowego jest przestrzenią sprzyjającą poznawaniu samego siebie w relacji z innymi. Służy także poszerzaniu świadomości oraz tworzeniu satysfakcjonujących relacji.

Warunkiem uczestniczenia w grupie jest odbycie konsultacji indywidualnych z prowadzącymi. Ilość konsultacji poprzedzających sesje grupowe będzie wynosiła od 1 do 3 spotkań, w zależności od potrzeby. Maksymalna liczba uczestników to 12 osób.

Prowadzący: Karolina Kutryb, Tomasz Montowski


"(NIE)ZŁE EMOCJE - ROZUMIEĆ SIEBIE I DZIECKO." NAGRANIE Z KONFERENCJI.

Tym, którzy chcieliby wrócić do naszych konferencyjnych rozmów o dziecięcych emocjach lub posłuchać ich po raz pierwszy - udostępniamy nagranie tego wydarzenia.>>> OBEJRZYJ TUTAJ


"(NIE)ZŁE EMOCJE - ROZUMIEĆ SIEBIE I DZIECKO." KONFERENCJA DLA RODZICÓW. 22.05.2021r.

"Uczucia nie zawsze występują w pojedynkę, lubią się ze sobą łączyć, mieszać. Warto uwzględniać je wszystkie i zastanawiać się, co tak naprawdę czuje nasze dziecko, co czujemy my sami. Dla lepszego rozumienia siebie i innych ważne jest, by mówić wprost o swoich emocjach i potrzebach. Inni mogą się tylko domyślać, lecz nie zawsze trafnie wiedzieć, co właściwie czujemy i czego byśmy potrzebowali. Kiedy powiemy na głos, co w nas drzemie,dajemy sobie szansę na trafniejsze rozumienie siebie i innych..."

Więcej o (nie)złych emocjach tutaj >>> (NIE)ZŁE EMOCJE - BROSZURA

Jeśli chcesz dowiedzieć się  jeszcze więcej na temat trudnych emocji u dzieci i młodzieży oraz jak sobie z nimi radzić, zapraszamy na konferencję

Konferencja plakat

Grafika: Maga Moc Terapeutycznych Opowieści

W tych trudnych dla nas wszystkich czasach chcemy z Państwem, i zaproszonymi przez nas gośćmi, przyjrzeć się emocjom od strony praktycznej: Skąd się biorą? Dlaczego czasem bywają tak intensywne? Czy można je dzielić na złe i dobre? Na czym polegają różnice w świecie emocjonalnym dziecka i jego rodziców….

Te i wiele innych emocjonujących tematów poruszymy 22. maja, a naszymi gośćmi będą:

dr Wojciech Glac - neurobiolog z Pracowni Neurobiologii Katedry Fizjologii Zwierząt i Człowieka Uniwersytetu Gdańskiego. Zwycięzca konkursu Popularyzator Nauki 2019 w kategorii „Naukowiec”, pomysłodawca i organizator Dni Mózgu na Uniwersytecie Gdańskim.

Wojciech Glac

Marta Orańska-Szałomska - psycholog, psychoterapeutka psychodynamiczna. Blisko 10 lat związana z Gdańskim Ośrodkiem Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży, obecnie współpracuje z GOPP w ramach popularyzacji wiedzy psychologicznej i psychoterapeutycznej. Pełni funkcję wiceprezeski Pomorskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Marta Orańska Szałomska

Ich wspólna rozmowa dotyczyć będzie biologicznych aspektów emocji.

Katarzyna Janasiewicz- Nowak - politolog, psycholog, prezes Stowarzyszenia Rozwoju Zawodowego i Osobistego Zielona Myśl. Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Prowadzi psychoterapię z osobami dorosłymi, młodzieżą i małymi dziećmi. Od ponad 15 lat jestem propagatorką dobrych praktyk w budowaniu zaufania wśród specjalistów oferujących pomoc dziecku i jego opiekunom.

Katarzyna Janasiewicz Nowak

Karolina Kutryb - pedagog resocjalizacyjny, instruktor teatralny, socjoterapeuta i psychoterapeuta psychodynamiczny, członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Szkolenie z psychoterapii ukończyła w Krakowskim Centrum Psychoterapii Psychodynamicznej rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Na co dzień współtworząca pion terapeutyczny w GOPP.

Karolina Kutryb

Ich wspólna rozmowa będzie poruszać tematykę emocji i emocjonalności małych i dużych dzieci.

Anna Jóźwiak - psycholog, absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, psychoterapeutka systemowa, ukończyła Kurs Podstawowy oraz Zaawansowany Psychoterapii Systemowej organizowany przez Wielkopolskie Towarzystwo Psychoterapii Systemowej, którego jest członkiem; zawodowo zajmuje się głównie terapią rodzinną i terapią par (w Gdańskim Ośrodku Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży, w PZPPP w Wejherowie oraz w gabinecie prywatnym), a także diagnozą psychologiczną, szczególnie w zakresie funkcjonowania społecznego oraz emocjonalnego dzieci i młodzieży.

Anna Jóźwiak

Anna Szentak - pedagog, ukończyła Uniwersytet Warszawski oraz Podyplomowe Studia z Psychologii Klinicznej na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Szkoli się w Ośrodku Psychoterapii Psychoanalitycznej "Trójmiasto", w psychoanalizie nurtu niezależnego oraz w psychotraumatologii. Wcześniej uzyskała certyfikat Psychoterapeuty Gestalt w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie. Jest realizatorką "Szkoły dla Rodziców i Wychowawców", a także profilaktycznego programu dla młodzieży eksperymentującej z substancjami psychoaktywnymi "Fred goes net". Na co dzień współtworząca pion terapeutyczny w GOPP.

Anna Szentak

Ich wspólna rozmowa będzie wyjaśniać jak i dlaczego emocje komplikują się, gdy w grę wchodzi więcej osób - tak jak to z reguły bywa w rodzinie.

Organizatorem wydarzenia w imieniu Prezydent Miasta Gdańska Aleksandry Dulkiewicz jest Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Wszystkich chętnych zapraszamy przed ekrany komputerów.

Konferencja odbędzie się w sobotę, 22. maja 2021r. w godzinach: 10:00 – 13:00. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Udział w tegorocznym wydarzeniu, z uwagi na wciąż doskwierającą nam wszystkim pandemię, będzie całkowicie online - transmitowany na stronie www.gdansk.pl oraz na naszym profilu na Facebook'u

Podczas konferencji będzie możliwość zadawania pytań za pośrednictwem chatu na www.gdansk.pl oraz na Facebook'u.


NOWE ZASADY PRACY W GOPP

W związku z przeciwdziałaniem COVID - 19 w Gdańskim Ośrodku Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży od dnia 26 października 2020r. wprowadzono następujące zmiany:

  • Konsultacje oraz sesje psychoterapii odbywają się telefonicznie lub online (w uzasadnionych przypadkach osoby będą przyjmowane w siedzibie Ośrodka)

ZASADY PRACY ONLINE

  • Najważniejsza rzecz to poufność. Podczas sesji on-line pacjent potrzebuje przedsięwziąć środki, które ją zapewnią. Potrzebna jest przestrzeń umożliwiająca swobodną rozmowę, której nie usłyszą ani nie przerwą inne osoby. Pamiętaj o zamknięciu drzwi, zapewnieniu izolacji akustycznej i ustaleniu z otoczeniem by nie zakłócało Twojej pracy w czasie trwania sesji. Ważne jest to, żeby nikt inny nie widział ekranu i nie słyszał rozmowy (np. oddzielny, zamknięty pokój, włączona muzyka poza pokojem w celu wywołania szumu komunikacyjnego itp.).
  • Wyłącz lub zawieś wszelkie urządzenia elektroniczne poza tym, z którego korzystasz, by odbyć sesję. Zawieś lub zamknij na nim wszelkie programy, które mogłyby zakłócić rozmowę podczas terapii lub odwrócić Twoją uwagę od niej. Jeśli sesja odbywa się w trybie audio, wyłącz ekran urządzenia.
  • Urządzenie należy ustawić tak, żeby obraz był statyczny a sylwetka widoczna chociaż do połowy ciała. Zadbaj o odpowiednie oświetlenie.
  • Rozważ używanie słuchawek, aby zapewnić sobie i terapeucie dobrą słyszalność, ale też poufność. Przed rozmową warto sprawdzić mikrofon, kamerę, głośniki, zasilanie, jakość internetu, opłacone rachunki za telefon czy też internet, żeby uniknąć stresującej sytuacji, w trakcie której zostanie przerwane połączenie.
  • Ubierz się tak jak na sesję w gabinecie. Połóż obok pudełko chusteczek.
  • Miejsce jest ważne. Postaraj się najbardziej jak to możliwe, by sesje odbywały się zawsze w tym samym pomieszczeniu. Rozmawiaj z terapeutą o tym jak się czujesz w związku ze zmiana trybu waszej pracy.
  • Nie nagrywaj sesji, nie wykonuj zdjęć.

GDAŃSK, SZCZEPIMY SIĘ! Chroń siebie i najbliższych!

Informacja: 989 | NFZ 24/h | gdansk.pl/szczepienia

Informacje nt. bezpłatnego transportu osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym oraz w wieku 70+

Budżet Obywatelski - GŁOSUJEMY!

Rozpoczęło się głosowanie na projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021! ⏰ Wybierać można spośród ponad 350 pomysłów zgłoszonych przez gdańszczanki i gdańszczan.

Szczegóły TUTAJ  oraz na Facebooku

Warsztaty "Kłopoty w plecaku"

Specjaliści Gdańskiego Ośrodka Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży zapraszają na BEZPŁATNE warsztaty: "KŁOPOTY W PLECAKU" edycja ONLINE

Na spotkania zapraszamy nauczycieli, pedagogów, psychologów i innych specjalistów zainteresowanych pogłębianiem pracy z młodzieżą. Podczas warsztatów będziemy poruszać wiele trudnych tematów związanych z rozwojem psychicznym młodego człowieka, poruszymy kwestie związane z rozwojem seksualnym, traumami i wieloma innymi trudnymi sytuacjami z którymi napotykamy się w pracy z młodzieżą

Zapisy wyłącznie telefonicznie, uruchamiane są na tydzień przed rozpoczęciem każdego warsztatu:

Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży ul. Racławicka 17 tel.: 58 347 89 30, liczba miejsc ograniczona.

TERMINY WARSZTÓW

25.11.2020 (środa 8:00-11:00): Problematyka wykorzystania seksualnego

04.12.2020 (piątek 10:15-13:15): Samookaleczanie wśród młodzieży

11.12.2020 (piątek 10:15-13:15): Samobójstwa i próby samobójcze wśród młodzieży

Osoby prowadzące:

Monika Kowalczyk – psychoterapeuta, certyfikowany psychotraumatolog specjalista, pedagog. W GOPP prowadzi konsultacje i terapię dzieci, młodzieży i dorosłych, współprowadzi grupę terapeutyczną dla młodzieży oraz diagnozuje dzieci i młodzież z podejrzeniem wykorzystania seksualnego.

Anna Uzarczyk – psychoterapeuta psychoanalityczny, pedagog, nauczyciel Montessori. Współpracuje z GOPP, prowadzi prywatną praktykę terapeutyczną.

ULOTKA

"Czytanie na czekanie"

Psychoterapeuci z Gdańskiego Ośrodka Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży czytają terapeutyczne książki dla dzieci, które z uwagi na zaistniałą sytuację nie mogą kontynuować swojej psychoterapii, pozostają w domach i dzielnie znoszą trud osamotnienia. Zapraszamy również wszystkie inne dzieci, które zainteresuje nasza inicjatywa oraz ich rodziców. Dzięki uprzejmości Wydawnictw EneDueRabe czytamy książki, które budzą wyobraźnię, dają wytchnienie i koją trudne emocje dzieci. Dodatkową atrakcją jest spontaniczna i oryginalna interpretacja dzieł. Zachęcamy również rodziców i opiekunów do rozmawiania z dziećmi na tematy, o których czytamy. Nagrania będą publikowana na naszym FB!


https://www.facebook.com/raclawickagdansk

Warsztaty "Kłopoty w plecaku"

Specjaliści Gdańskiego Ośrodka Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży zapraszają na BEZPŁATNE warsztaty: "KŁOPOTY W PLECAKU"

Na spotkania zapraszamy nauczycieli, pedagogów, psychologów i innych specjalistów zainteresowanych pogłębianiem pracy z młodzieżą. Podczas warsztatów będziemy poruszać wiele trudnych tematów związanych z rozwojem psychicznym młodego człowieka, poruszymy kwestie związane z rozwojem seksualnym, traumami i wieloma innymi trudnymi sytuacjami z którymi napotykamy się w pracy z młodzieżą.

Zapisy uruchamiany na dwa tygodnie przed rozpoczęciem każdego warsztatu: Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży ul. Racławicka 17 tel.: 58 347 89 30, liczba miejsc ograniczona.

Warsztaty odbywać się będą w środy od godziny 8:00-11:00

18.03.2020 - Wpływ doświadczeń traumatycznych na funkcjonowanie dzieci i młodzieży

22.04.2020 - Rozwój psychoseksualny dzieci i młodzieży

13.05.2020 - Problematyka wykorzystania seksualnego

23.09. 2020 - Zaburzenia odżywiania

21.10. 2020 - Samookaleczenia i próby samobójcze wśród młodzieży

18.11. 2020 - Dzieci „niegrzeczne” czyli jak rozumieć dziecko z niedostosowaniem społecznym

Osoby prowadzące:

Monika Kowalczyk – psychoterapeuta, certyfikowany psychotraumatolog specjalista, pedagog. W GOPP prowadzi konsultacje i terapię dzieci, młodzieży i dorosłych, współprowadzi grupę terapeutyczną dla młodzieży oraz diagnozuje dzieci i młodzież z podejrzeniem wykorzystania seksualnego.

Anna Uzarczyk – psychoterapeuta, pedagog, nauczyciel Montessori. W GOPP prowadzi konsultacje i terapię dzieci i młodzieży.

Życzenia Świąteczne

Na Święta Bożego Narodzenia oraz na nadchodzący Nowy Rok dużo radości, dobroci od ludzi oraz szczęścia rodzinnego życzy zespół GOPP.

___

XI Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa z cyklu: Teoria i praktyka terapeutyczna "Wyłaniająca się dojrzałość - o adolescentach w nowej rzeczywistości"

Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży w imieniu Prezydenta Miasta Gdańska wraz z Instytutem Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego oraz Fundacją Psychologiczną zapraszają do wzięcia udziału w konferencji: "Wyłaniająca się dojrzałość - o adolescentach w nowej rzeczywistości".

06.12.2019, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Bażyńskiego 4, Gdańsk.

Podczas tegorocznej Konferencji pragniemy poddać refleksji problematykę zadań rozwojowych okresu adolescencji, a w szczególności będziemy zastanawiać się nad kondycją psychiczną młodzieży we współczesnej – wieloznacznej, dynamicznej i pełnej sprzeczności rzeczywistości. Młodzież jako grupa oscylująca pomiędzy dzieciństwem a dorosłością jest szczególnie podatna na wpływy otaczającej rzeczywistości, a ta z jednej strony – oferuje młodym ludziom mnogość możliwości wyboru, z drugiej pozostawia ich bez stałych wartości oraz wsparcia w emocjonalnym i poznawczym opracowywaniu doświadczeń. Zagadnieniom tym będziemy przyglądać się z perspektywy intrapsychicznej, separacyjnej, rodzinnej. Poruszymy również problematykę rozwoju psychoseksualnego oraz diagnozowania wczesnych zaburzeń osobowości.

Konferencja adresowana jest do psychologów, psychoterapeutów, lekarzy psychiatrów, pracowników socjalnych oraz osób zawodowo zajmujących się szeroko rozumianą pomocą psychologiczną. Wszelkie szczegóły oraz formularz rejestracyjny znajdą Państwo na stronie konferencja.raclawicka.gda.pl

___

Nagrania z konferencji: "Mistrz-Uczeń. O relacjach w psychoterapii" cz. II

Udostępniamy Państwu nagrania wystąpień z X Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej z cyklu: teoria i praktyka terapeutyczna pod tytułem: "Mistrz-Uczeń. O relacjach w psychoterapii"
Zapis wykładów: prof. dr hab. Irena Namysłowska: „Kamienie milowe” na mojej drodze psychiatry i terapeuty (15\':30");
Lech Kalita: "Inspiracja i twórczość w rozwoju pacjenta i terapeuty" (58\':50") oraz dyskusji panelowej (1:34\'). Niestety nie udało się usunąć szumów z końcówki wykładu prof. Namysłowskiej.

Nagranie znajduje się w tym linku.

___

Warsztat z cyklu KŁOPOTY W PLECAKU

W ramach Gdańskich Dni Pomocy Psychologicznej zapraszamy pedagogów, psychologów i nauczycieli (pracujących w Gdańsku) na warsztat zcyklu: "KŁOPOTY W PLECAKU. Wpływ przeżytej traumy na funkcjonowanie dzieci w szkole". 18.09.2019 r. (środa) godzina 8:30-10:30.

Warsztat poprowadzą: Monika Kowalczyk (pedagog, psychoterapeuta, psychotraumatolog) i Anna Uzarczyk (pedagog, psychoterapeuta).

Zapisy: Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży ul. Racławicka 17 tel. 58 347 89 30
Liczba miejsc ograniczona. Udział bezpłatny.

Monika Kowalczyk – pedagog, certyfikowany psychotraumatolog specjalista. Ukończyła czteroletnie szkolenie z psychotraumatologii oraz Psychoanalityczną Szkołę Psychoterapii PTPP. Członkini Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej i Polskiego Towarzystwa Psychotraumatologii. Wiedzę pogłębia uczestnicząc w licznych szkoleniach z zakresu wsparcia psychologicznego i pracy psychoterapeutycznej. Doświadczenie zawodowe zbierała pracując m.in. jako: specjalista ds. interwencji w Centrum Interwencji Kryzysowej, pedagog szkolny oraz prowadząc liczne warsztaty dla młodzieży i dorosłych, a także szkolenia dla przedstawicieli służb społecznych i studentów. W Ośrodku prowadzi konsultacje i terapię dzieci, młodzieży i dorosłych, współprowadzi grupę terapeutyczną dla młodzieży oraz diagnozuje dzieci i młodzież w ramach Modelu Pomocy Dzieciom z podejrzeniem wykorzystania seksualnego i ich rodzicom.

Anna Uzarczyk - pedagog, psychoterapeuta, absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończyła szereg szkoleń i kursów z zakresu edukacji i terapii dziecka między innymi: liczne kursy dramy pedagogicznej, kurs nauczyciela Montessori organizowany przez PIM, II stopnie kursu Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, studia podyplomowye UG terapia i edukacja dzieci z zaburzeniami rozwoju i inne . Obecnie w trakcie szkolenia psychoterapii psychoanalitycznej dorosłych w ośrodku "Trojmiasto". W Ośrodku prowadzi konsultacje i terapię dzieci i młodzieży.

___

Światowy Dzień Świadomości FASD

W związku z obchodzonym 9 września Światowym Dniem Świadomości FASD (Spektrum Poalkoholowych Zaburzeń Płodu) prezentujemy Państwu rozmowę z pracownikami GOPP. Nasz Ośrodek od 2017 r. pomaga dzieciom z FASD oraz ich opiekunom.
Artykuł.

___

Specjalistyczna oferta dla dzieci wykorzystywanych seksualnie

Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej od 2011 r. realizuje autorski program pomocy dzieciom wykorzystywanym seksualnie. Model Pomocy Dziecku z podejrzeniem wykorzystania seksualnego został opracowany w 2010 r. przez Zespół Ekspertów, w skład którego weszli specjaliści z różnych dziedzin. Rocznie z pomocy korzysta ok. 30 dzieci wraz z rodzicami/opiekunami. W ramach Modelu prowadzona jest diagnoza psychotraumatologiczno-psychiatryczna dziecka w kierunku identyfikacji objawów traumy seksualnej. Diagnoza jest prowadzona przez wysokiej klasy specjalistów, którzy posiadają bardzo duże doświadczenie zawodowe w zakresie pracy z dzieckiem po traumie. W zależności od wyników badania, które są opracowywane w formie pisemnej opinii, podejmowane są dalsze działania. Nasze wieloletnie doświadczenie we współpracy z wymiarem sprawiedliwości pokazuje, że opinie wydawane przez GOPP są bardzo użyteczne w postępowaniu procesowym, do tego stopnia, że prokuratorzy i sędziowie spoza Gdańska dzwonią z zapytaniem o możliwość skierowania dzieci na badania. Z oferty GOPP mogą skorzystać jedynie mieszkańcy Gdańska z uwagi na finansowanie Ośrodka ze środków samorządowych.

W ramach Modelu dzieci są również przygotowywane do udziału w czynnościach procesowych. Zadaniem psychologa jest opowiedzenie dziecku, jak będzie przebiegało przesłuchanie, czego może się spodziewać ze strony osób biorących udział w przesłuchaniu i jak może poradzić sobie z trudnościami. Ośrodek każdorazowo, zgłaszając sprawę do prokuratury lub wydając opinię w ramach Modelu, wnioskuje o przesłuchanie małoletniego świadka w przyjaznym pokoju w trybie art. 185b. GOPP dysponował własnym pokojem przesłuchań ale od kiedy został utworzony taki pokój w Rodzinnym Ośrodku Diagnostyczno-Konsultacyjnym przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku przy ul. 3 Maja 9 A, nie było zasadności prowadzenia przesłuchań w GOPP.

Często również rodzice lub opiekunowie potrzebują wsparcia w sytuacji ujawnienia wykorzystania seksualnego dziecka i wówczas mogą w Ośrodku skorzystać z konsultacji psychologa asystenta lub prawnika.

Często w trakcie długotrwałego postępowania sądowego, a czasami nawet dopiero po jego zakończeniu, pojawia się potrzeba podjęcia przez dziecko psychoterapii, która pozwoli na pełniejsze opracowanie traumatycznych doświadczeń. Jest to proces, który wymaga czasu i ze strony dziecka w miarę stabilnych warunków życiowych. Leczenie traumy dziecięcej często jest niezbędnym warunkiem odzyskania równowagi psychicznej. Obowiązuje tutaj zasada: im szybciej dziecko dostanie adekwatną pomoc, tym lepsze są rokowania. Średnio w ciągu roku w Ośrodku z tego powodu z różnych form pomocy psychologicznej korzysta ok. 40 dzieci.

W GOPP cały czas rozwijamy specjalistyczną ofertę pomocy dzieciom po doświadczeniach traumy, oprócz psychoterapii indywidualnej mogą również korzystać z terapii rodzinnej lub psychoterapii grupowej. Aby dziecko lub rodzina mogła skorzystać z pomocy zapraszamy rodziców lub opiekunów na konsultacje psychologiczne, w tym celu należy telefonicznie umówić się na wizytę pod nr 58 347 89 30.

___

Festyn Rodzinny z okazji Dnia Ojca 22.06.2019

22 czerwca 2019 (sobota) w godz. 10:00-14:00 do Teatru Leśnego w Gdańsku Wrzeszczu ul. Jaśkowa Dolina 45 na coroczne rodzinne świętowanie Dnia Ojca.

Jak co roku zaplanowaliśmy dla Państwa mnóstwo atrakcji:
- koncert zespołu Remont Pomp
- przedstawienie "Królewna Śnieżka" Teatru Qfer
- "Wędrujące książki i płyty" czyli wymiana książek i płyt dla dzieci i dorosłych
- warsztaty plastyczne i muzyczne
- konkursy i nagrody
- gry i zabawy w języku angielskim ze szkołą Prestige Lingua
- zabawy z Kostką Rubika z RubiART
- poczęstunek i konkurs kulinarny z Fundacją Plaster
- malowanie twarzy
- zajęcia sportowe ze Stacją Zdrowie
- stoisko z pracami podopiecznych Fundacji Sprawni Inaczej
- będziemy też gościć: Stowarzyszenie Na Rzecz Ratownictwa ADIUTARE w Gdańsku, Państwową Straż Pożarną, Pomorską Policję, i akcję Zażyj Wolności.

Do zobaczenia!
Regulamin Festynu

___

Zobacz archiwalne aktualności.