A+A++

Zespół

Pracujący w Ośrodku zespół składa się z pionu terapeutycznego, pionu socjalno - prawnego, pionu finansowo - administracyjnego oraz osób współpracujących z Ośrodkiem w ramach różnych projektów realizowanych przez GOPP. Pion terapeutyczny tworzą wszechstronnie wykształceni, doświadczeni psycholodzy i pedagodzy. Pion socjalno-prawny tworzy zatrudniony w Ośrodku pracownik socjalny, który udziela pomocy w załatwianiu spraw urzędowych oraz w skorzystaniu z dostępnych narzędzi zmierzających do poprawienia sytuacji życiowej. Pion finansowo-administracyjny zajmuje się rejestracją osób zgłaszających się do GOPP, księgowością Ośrodka, a także dba o jak najlepsze warunki Państwa wizyt w Ośrodku. Dyrektorem Ośrodka jest Teresa Smoła.

Teresa Smoła - psycholog, ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie Gdańskim oraz Podyplomowy Kurs Systemowej Terapii Rodzin prowadzony przez Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz szkolenie w zakresie Systemowej Terapii Par prowadzone przez Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej. Odbyła liczne szkolenia w zakresie psychoterapii. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu psychoterapii indywidualnej, rodzinnej oraz par zarówno w instytucjach publicznych jaki i prywatnym gabinecie. Przez ponad dwa lata była Dyrektorem Ośrodka Terapii Dzieci i Młodzieży z Rodzin Alkoholowych PZOZ w Gdańsku. Obecnie Zastępca Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego w Gdańsku. Ekspert w zakresie pomocy psychologicznej dla dzieci i rodzin doświadczających przemocy na Liście Ekspertów GZI. Wielokrotnie brała udział w pracach komitetów naukowych i organizacyjnych konferencji naukowych oraz popularnonaukowych. Prowadziła szkolenia dla specjalistów w zakresie pomocy psychologicznej dla dzieci, młodzieży, rodzin i par. Jest współautorką i realizatorką autorskiego Modelu Pomocy Dzieciom z podejrzeniem wykorzystania seksualnego oraz ich rodzin, utworzonego w GOPP. Występowała w charakterze biegłego w sprawach sądowych dotyczących dzieci i młodzieży. Jedna z inicjatorek Gdańskich Dni Pomocy Psychologicznej. Zaangażowana w liczne działania na terenie Gdańska związane z udzielaniem, organizowaniem i propagowaniem pomocy psychologicznej.
Z Ośrodkiem związana bardzo długo; na początku prowadziła terapię dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. Od 2011 r. pełni funkcję Dyrektora GOPP.
Współautorka publikacji „Świat wewnętrzny adolescenta w rodzinie alkoholowej: raport z badań” w „Adolescencja: wybrane zagadnienia kliniczne i terapeutyczne” pod red. Wioletty Radziwiłłowicz i Anny Jarmołowskiej.

Pion terapeutyczny

Grażyna Brzezińska - psycholog, absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończyła szkolenia z zakresu terapii par i małżeństw oraz mediacji rodzinnych. Ukończyła kurs przygotowujący do egzaminu certyfikacyjnego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Doświadczenie zawodowe obejmuje prowadzenie konsultacji psychologicznych, interwencji kryzysowej, psychoterapii a także szkoleń i warsztatów grupowych oraz zajęć psychoedukacyjnych. W Ośrodku prowadzi terapię młodzieży i dorosłych, konsultuje pary.

Katarzyna Czarniak - psycholog i pedagog resocjalizacyjny, absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego; absolwentka Studium Psychoterapii i Socjoterapii Dzieci i Młodzieży w Gdańskim Ośrodku Psychodynamicznym; posiada bogate doświadczenie w pracy z grupami; prowadziła liczne warsztaty i cykle szkoleniowo-psychoedukacyjne. W Ośrodku pracuje z dziećmi oraz ich rodzicami.

Anna Franzl - psycholog, absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończyła szkolenia z zakresu socjoterapii, pracy z osobami doświadczającymi przemocy, traumy. Słuchaczka Studium Psychoterapii Psychoanalitycznej „Trójmiasto”. Doświadczenie zawodowe obejmuje prowadzenie konsultacji psychologicznych, interwencji kryzysowej, psychoterapii a także szkoleń i warsztatów grupowych oraz zajęć psychoedukacyjnych. Prowadzi szkolenia i warsztaty dla studentów psychologii, psychologów i innych grup zawodowych. W Ośrodku zajmuje się długoterminową terapią młodzieży i osób dorosłych, współprowadzi grupę terapeutyczną dla młodzieży.

Magdalena Herman - psycholog, ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie Gdańskim oraz szkolenia z zakresu systemowej terapii rodzin, par i małżeństw. Ukończyła kurs przygotowujący do egzaminu certyfikacyjnego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Posiada doświadczenie w pracy terapeutycznej z młodzieżą, rodzinami, parami, małżeństwami. Prowadzi szkolenia i warsztaty dla studentów psychologii, psychologów i innych grup zawodowych. W Ośrodku zajmuje się terapią indywidualną młodzieży i osób dorosłych oraz terapią par i rodzin.

Joanna Kiedrowicz – psycholog, absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończyła szkolenie z psychotraumatologii specjalistycznej, którego elementem był także kurs z wprowadzenia do terapii psychoanalitycznej. Wiedzę pogłębia uczestnicząc w licznych szkoleniach z zakresu wsparcia psychologicznego i pracy psychoterapeutycznej. Doświadczenie zawodowe zbierała pracując jako psycholog szkolny z dziećmi, młodzieżą i ich opiekunami oraz prowadząc konsultacje i poradnictwo psychologiczne dla dorosłych. W Ośrodku prowadzi konsultacje i terapię młodzieży i dorosłych, konsultacje i terapię par oraz współprowadzi grupę terapeutyczną dla młodzieży.

Violeta Kosińska - psycholog, ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie Gdańskim, obecnie w trakcie specjalizacji 1 stopnia z psychologii klinicznej. Umiejętności praktyczne rozwijała realizując liczne szkolenia dotyczące pracy z dziećmi, młodzieżą oraz rodzinami, m.in. Podyplomowe Studium Pomocy Psychologicznej, szkolenie w zakresie Systemowej Terapii Rodzin, Podyplomowe Studium Terapii Dziecka i Rodziny, podstawowy kurs z zakresu psychoterapii psychoanalitycznej. W Ośrodku zajmuje się diagnozą oraz terapią dzieci i młodzieży.

Monika Kowalczyk – pedagog, certyfikowany psychotraumatolog specjalista. Ukończyła czteroletnie szkolenie z psychotraumatologii, obecnie w trakcie szkolenia z psychoterapii w Psychoanalitycznej Szkole Psychoterapii PTPP. Członkini Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej i Polskiego Towarzystwa Psychotraumatologii. Wiedzę pogłębia uczestnicząc w licznych szkoleniach z zakresu wsparcia psychologicznego i pracy psychoterapeutycznej. Doświadczenie zawodowe zbierała pracując m.in. jako: specjalista ds. interwencji w Centrum Interwencji Kryzysowej, pedagog szkolny oraz prowadząc liczne warsztaty dla młodzieży i dorosłych, a także szkolenia dla przedstawicieli służb społecznych i studentów. W Ośrodku prowadzi konsultacje i terapię dzieci, młodzieży i dorosłych oraz diagnozę dzieci i młodzieży w ramach Modelu Pomocy Dzieciom z podejrzeniem wykorzystania seksualnego i ich rodzicom.

Anna Kuncewicz - psycholog, absolwentka studiów psychologicznych na Uniwersytecie Gdańskim, ukończyła roczne Studium Pomocy Psychologicznej oraz szkolenia z zakresu pomocy socjoterapeutycznej, absolwentka Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej oraz Studium Psychoterapii Młodzieży w Krakowie. W Ośrodku zajmuje się psychoterapią indywidualną młodzieży i osób dorosłych.

Waldemar Lewandowski – pracownik socjalny, konsultant ds. uzależnienia od alkoholu. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego kierunku pedagogika specjalna; ukończył Studium Pomocy Psychologicznej w Warszawie, Studium Pomocy Psychologicznej i Psychoterapii w Sopocie, Studium Psychologii Klinicznej w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym oraz Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Warszawie. Odbył dwuletni cykl superwizji własnej pracy konsultacyjnej. Posiada wieloletnie doświadczenie w rozpoznawaniu uzależnienia od alkoholu i motywowaniu osób uzależnionych od alkoholu do specjalistycznej terapii oraz siedmioletnie doświadczenie w pracy socjalnej i poradnictwie. W Ośrodku zajmuje się pomocą w sporządzaniu pism procesowych w sprawach rodzinnych i opiekuńczych oraz konsultowaniem osób pijących alkohol.

Monika Leźniewicz - psycholog, absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, ukończyła kurs zaawansowany Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniu. Obecnie w trakcie certyfikacji na Specjalistę Terapii Uzależnień. W Ośrodku zajmuje się konsultacjami oraz terapią dorosłych i młodzieży.

Beata Łosicka- Zduńczyk - psycholog kliniczny. Członek nadzwyczajny Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Aktualnie w trakcie Szkolenia w Psychoterapii Dzieci i Młodzieży PTPP. Ukończyła Podyplomowy Kurs Systemowej Terapii Rodzin oraz szkolenie w zakresie Systemowej Terapii Par. W Ośrodku od wielu lat zajmuje się konsultowaniem oraz terapią dzieci, młodzieży i rodzin.

Agata Mróz - psycholog, dyplomowana psychoterapeutka zrzeszona w Polskim Towarzystwie Psychoterapii Psychodynamicznej, absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego oraz Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. W Ośrodku zajmuje się pracą terapeutyczną z osobami dorosłymi i młodzieżą.

Olga Nowakowska - absolwentka psychologii na Uniwersytecie Gdańskim. Dyplomowana psychoterapeutka psychodynamiczna. Obecnie w szkoleniu psychoanalitycznym w OPP "Trójmiasto" w Sopocie. Uczestniczka wielu warsztatów, seminariów i konferencji. Prowadzi indywidualną psychoterapię dorosłych i młodzieży.

Ewa Olewicz - psycholog kliniczny (specjalizacja 1 stopnia), logopeda. Ukończyła liczne szkolenia w zakresie pomocy psychologicznej dzieciom z różnymi problemami, kurs Systemowej Terapii Rodzin (I i II stopnia) oraz kurs Psychoterapii Przygotowujący do Egzaminu Certyfikacyjnego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. W Ośrodku pracuje z dziećmi, młodzieżą i rodzinami.

Marta Orańska - psycholog, dyplomowana psychoterapeutka psychodynamiczna. Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym (w trakcie certyfikacji), oraz Studium Psychoterapii i Treningu Interpersonalnego. Ukończyła szkolenia psychoterapii par i małżeństw oraz Podyplomowe Studium Psychologii Klinicznej. Posiada doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi od alkoholu. W Ośrodku prowadzi terapię indywidualną młodzieży i dorosłych.

Jakub Roziński - ukończył Psychologię na Uniwersytecie Gdańskim oraz Ośrodek Psychoterapii Psychoanalitycznej. Doświadczenie zawodowe zdobywał między innymi jako psycholog/terapeuta w Hospicjum w Sopocie, D.P.S , Z.O.L. W ośrodku pracuje z młodzieżą oraz osobami dorosłymi.

Agnieszka Ślebioda - psycholog, jest członkinią Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej, w trakcie certyfikacji. Ukończyła szkolenie z psychoterapii psychoanalitycznej w Studium Psychoterapii Psychoanalitycznej "Trójmiasto" oraz studia podyplomowe z psychologii klinicznej i szkolenie z psychoterapii dzieci i młodzieży PTPP. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Dziennym Psychiatrycznym Oddziale Młodzieżowym w Nowym Porcie i w Poradni Zdrowia Psychicznego. W Ośrodku pracuje z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

Osoby współpracujące z Ośrodkiem w ramach różnych projektów realizowanych przez GOPP

Ewa Drążkowska-Zielińska - psycholog, psychoterapeutka psychoanalityczna, superwizorka i psychoterapeutka szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Stworzyła i realizowała program dla studentów „Kanon pomocy psychologicznej” w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Sopocie. Jest współredaktorką książki „Podręcznik pomagania”. Zaangażowana w rozwijanie myśli psychoanalitycznej; pracowała jako sekretarz Rady, członek komisji kwalifikacyjnej i redaktor naczelny Biuletynu PTPP. Od ponad dwudziestu lat pracuje w gabinecie prywatnym w Gdyni prowadząc terapię z osobami dorosłymi, prowadzi seminaria teoretyczne, grupy superwizyjne oraz superwizuje pracę zespołów terapeutycznych. Jest zaangażowana w rozwój myśli analitycznej organizując grupy seminaryjne, do prowadzenia których zaprasza wybitnych psychoanalityków z Polski i zagranicy. W Ośrodku superwizuje psychoterapię pacjentów dorosłych, młodzieży i dzieci.

Łukasz Dobromirski - certyfikowany superwizor i analityk szkoleniowy Instytutu Analizy Grupowej Rasztów. Od ponad 10 lat prowadzi prywatną praktykę psychoterapeutyczną - psychoterapia indywidualna, grupowa i psychoterapia par. Przedtem przez 9 lat pracował jako psychoterapeuta indywidualny i grupowy w szeregu przyszpitalnych Oddziałów Dziennych. Prowadzi superwizje psychoterapii indywidualnej i grupowej oraz superwizje zespołów. W Ośrodku superwizuje zespół kliniczny.

Ewa Paszkiewicz - psychoanalityk Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego. Kontynuuje szkolenie w kierunku psychoanalizy dziecięcej w Polskim Towarzystwie Psychoanalitycznym. W Ośrodku superwizuje psychoterapię pacjentów dorosłych, młodzieży, dzieci, rodzin, par i małżeństw.

Marta Kulik - lekarz i psycholog. Absolwentka Akademii Medycznej w Gdańsku oraz Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Sopocie. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie Psychologii Klinicznej na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Obecnie w trakcie specjalizacji z psychiatrii dzieci i młodzieży oraz studiów podyplomowych w zakresie Seksuologii Klinicznej. W Ośrodku zajmuje się diagnozą dzieci i młodzieży w ramach Modelu Pomocy Dzieciom z podejrzeniem wykorzystania seksualnego i ich rodzicom.

Katarzyna Kurkiewicz - prawnik, absolwentka Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz Helsińskiej Szkoły Praw Człowieka. Wykładowca uniwersytecki, czynny mediator, negocjator, mediator sądowy. Uczestniczka rocznego międzynarodowego seminarium „W gotowości” i na Gender Mainstreaming. Członek Zespołu ds. Wprowadzenia mediacji w Polsce. Współpracowała z Centrum Praw Kobiet, Amnesty International, Biurem Porad Obywatelskich, NEWW – Polska, Fundacją Inicjatyw Społecznie Odpowiedzialnych. Czynnie współpracuje z instytucjami i organizacjami pozarządowymi podejmującymi działania na rzecz przeciwdziałania wszelkim formom patologii społecznych i dyskryminacji ze względu na płeć, działającymi na rzecz polityki równouprawnienia w różnych sferach życia i aktywności społecznej. Od 1999 roku udziela pomocy prawnej osobom doświadczającym przemocy w rodzinie, przemocy seksualnej oraz przemocy w miejscu pracy. Z Ośrodkiem współpracuje w ramach modelu w ramach Modelu Pomocy Dzieciom z podejrzeniem wykorzystania seksualnego, udzielając porad prawnych.

Grażyna Lewko - psycholog z wieloletnim doświadczeniem, psychoterapeuta psychoanalityczny, certyfikowany psychotraumatolog. Współtwórca Polskiego Towarzystwa Badań i Leczenia Traumy i Dysocjacji u Dzieci i Młodzieży. Współpracuje z Ośrodkiem w zakresie diagnozy dzieci i młodzieży w ramach Modelu Pomocy Dzieciom z podejrzeniem wykorzystania seksualnego i ich rodzicom..

Barbara Piątkiewicz - psycholog kliniczny (specjalizacja 1 stopnia), ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie Gdańskim oraz szkolenia w zakresie pomocy psychologicznej w pracy z dziećmi z różnymi problemami, kilkuletnie szkolenie Systemowej Terapii Rodzin (I i II stopnia). Ma wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i rodzinami. Prowadziła szkolenia dla różnych grup zawodowych dotyczących pomocy dzieciom i rodzinom. W Ośrodku pracuje z rodzinami.

Anita Sumiła - psychiatra dzieci i młodzieży, w trakcie przygotowywania do certyfikatu psychoterapeuty PTP, pracuje diagnostycznie i terapeutycznie z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, prowadzi wykłady i badania w zakresie psychopatologii rozwojowej. W Ośrodku zajmuje się diagnozą dzieci i młodzieży w ramach Modelu Pomocy Dzieciom z podejrzeniem wykorzystania seksualnego i ich rodzicom..

Jolanta Szuszkowska-Olechnowicz - ukończyła psychologię na Uniwersytecie Gdańskim, posiada specjalizację w zakresie pomocy psychologicznej dzieciom i młodzieży. Dysponuje wieloletnim doświadczeniem zawodowym w diagnozie i terapii dzieci i młodzieży oraz pracy z rodzinami w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Ośrodku Terapii Dzieci i Młodzieży oraz prywatnej praktyce. Prowadzi terapię par i rodzin oraz indywidualną terapię dzieci i młodzieży. Od wielu prowadzi również wykłady i warsztaty dla rodziców i nauczycieli. Posiada certyfikat realizatora programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” wydany przez ORE. Od kilkunastu prowadzi zajęcia psychoedukacyjne „Szkoła dla rodziców i wychowawców” a także zajęcia pt. „Rodzeństwo bez rywalizacji”. Ukończyła liczne szkolenia dotyczące pomocy psychologicznej dzieciom i młodzieży oraz szkolenia w zakresie systemowej terapii rodzin prowadzone pod merytorycznym patronatem Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz szkolenie w zakresie terapii par prowadzone przez Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej. Systematycznie uczestniczy w seminariach klinicznych i superwizjach.

Anna Żebryk-Michalska - psycholog, absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, psychoterapeuta psychoanalityczny w trakcie certyfikacji. Jest członkiem Interdyscyplinarnego Zespołu Ekspertów w ramach Modelu Pomocy Dzieciom z podejrzeniem wykorzystania seksualnego i ich rodzicom. W ramach swojej działalności współpracuje też z innymi instytucjami. Ma wieloletnie doświadczenie w pracy terapeutycznej, diagnostycznej, konsultacyjnej i szkoleniowej oraz w prowadzeniu grup profilaktycznych i terapeutycznych z młodzieżą i dorosłymi. Ukończyła Krakowską Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej, Szkołę Psychoterapii Psychoanalitycznej w OPP Trójmiasto, oraz kontynuuje pogłębiony program Szkoły Psychoanalitycznej Psychoterapii Dzieci i Młodzieży. Poza tym bierze udział w seminariach i superwizji w nurcie psychoterapii psychoanalitycznej.