A+A++Ikona z logo Facebook

Zespół

Pracujący w Ośrodku zespół składa się z pionu terapeutycznego, pionu socjalno - prawnego, pionu finansowo - administracyjnego oraz osób współpracujących z Ośrodkiem w ramach różnych projektów realizowanych przez GOPP. Pion terapeutyczny tworzą wszechstronnie wykształceni, doświadczeni psycholodzy i pedagodzy. Pion socjalno-prawny tworzy zatrudniony w Ośrodku pracownik socjalny, który udziela pomocy w załatwianiu spraw urzędowych oraz w skorzystaniu z dostępnych narzędzi zmierzających do poprawienia sytuacji życiowej. Pion finansowo-administracyjny zajmuje się rejestracją osób zgłaszających się do GOPP, księgowością Ośrodka, a także dba o jak najlepsze warunki Państwa wizyt w Ośrodku. Dyrektorem Ośrodka jest Teresa Smoła.

Teresa Smoła - psycholog, ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie Gdańskim oraz Podyplomowy Kurs Systemowej Terapii Rodzin prowadzony przez Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz szkolenie w zakresie Systemowej Terapii Par prowadzone przez Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej. Odbyła liczne szkolenia w zakresie psychoterapii. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu psychoterapii indywidualnej, rodzinnej oraz par zarówno w instytucjach publicznych jaki i prywatnym gabinecie. Przez ponad dwa lata była Dyrektorem Ośrodka Terapii Dzieci i Młodzieży z Rodzin Alkoholowych PZOZ w Gdańsku. Do maja 2018 r. Zastępca Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego w Gdańsku. Ekspert w zakresie pomocy psychologicznej dla dzieci i rodzin doświadczających przemocy na Liście Ekspertów GZI. Wielokrotnie brała udział w pracach komitetów naukowych i organizacyjnych konferencji naukowych oraz popularnonaukowych. Prowadziła szkolenia dla specjalistów w zakresie pomocy psychologicznej dla dzieci, młodzieży, rodzin i par. Jest współautorką i realizatorką autorskiego Modelu Pomocy Dzieciom z podejrzeniem wykorzystania seksualnego oraz ich rodzin, utworzonego w GOPP. Występowała w charakterze biegłego w sprawach sądowych dotyczących dzieci i młodzieży. Jedna z inicjatorek Gdańskich Dni Pomocy Psychologicznej. Zaangażowana w liczne działania na terenie Gdańska związane z udzielaniem, organizowaniem i propagowaniem pomocy psychologicznej.
Z Ośrodkiem związana bardzo długo; na początku prowadziła terapię dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. Od 2011 r. pełni funkcję Dyrektora GOPP.
Współautorka publikacji „Świat wewnętrzny adolescenta w rodzinie alkoholowej: raport z badań” w „Adolescencja: wybrane zagadnienia kliniczne i terapeutyczne” pod red. Wioletty Radziwiłłowicz i Anny Jarmołowskiej.

Pion terapeutyczny

Grażyna Brzezińska - psycholog, absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończyła szkolenia z zakresu terapii par i małżeństw oraz mediacji rodzinnych. Ukończyła kurs przygotowujący do egzaminu certyfikacyjnego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Doświadczenie zawodowe obejmuje prowadzenie konsultacji psychologicznych, interwencji kryzysowej, psychoterapii a także szkoleń i warsztatów grupowych oraz zajęć psychoedukacyjnych. W Ośrodku prowadzi terapię młodzieży i dorosłych, konsultuje pary.

Aleksandra Czechowska-Wolak - psycholog, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Psychoterapeutka pracująca w nurcie psychoanalitycznym, w trakcie szkolenia przygotowującego do certyfikatu Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej, członkini PTPP. Doświadczenie kliniczne zdobywała w Ośrodku Terapii i Diagnozy Jaspik, pracując indywidualnie z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, prowadząc konsultacje rodzicielskie, a także współprowadząc grupy terapeutyczne dla dzieci i młodzieży. Wcześniej odbywała staże m.in. w Klinice Psychiatrii UJ i Szpitalu im. J. Babińskiego w Krakowie. Obecnie prowadzi terapie młodzieży i dorosłych, a także konsultacje indywidualne i rodzinne w GOPP, swoją pracę poddając stałej superwizji grupowej i indywidualnej. Pracuje w języku polskim i angielskim.

Justyna Dziewit - psycholog, absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego. Obecnie w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Członkini Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Doświadczenie zawodowe pracy psychologa zdobywała w kontakcie z dziećmi i młodzieżą korzystających ze świetlicy środowiskowej, pracy w Specjalistycznym Domu Samopomocy oraz z osobami dorosłymi doświadczającymi kryzysów psychicznych we wsparciu indywidualnym i grupowym. Udzielała się wolontaryjnie w pierwszym kontakcie w Centrum Praw Kobiet oraz jako psycholog w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Gdańsku. W Ośrodku prowadzi konsultacje oraz terapię dzieci i młodzieży.

Michał Głuszek - psycholog, absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, uczeń Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego, uczestnik seminariów Instytutu Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal. Jego międzynarodowe doświadczenie zawodowe opiera się na pracy psychologa oraz na pracy dydaktycznej. W Ośrodku zajmuje się konsultacjami oraz terapią indywidualną dzieci, młodzieży i dorosłych.

Alicja Jankiewicz - psycholog, absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, uczestniczka seminariów Instytutu Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal. Doświadczenie zawodowe zdobywała jako psycholog w Centrum Interwencji Kryzysowej oraz jako koordynator programu Gdańska Akademia Rodzica w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, gdzie zajmowała się profilaktyką i psychoedukacją. Posiada doświadczenie w pracy z rodzinami osób z kryzysami psychicznymi. W Ośrodku pracuje z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

Joanna Kiedrowicz – psycholog, absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończyła szkolenie z psychotraumatologii specjalistycznej, którego elementem był także kurs z wprowadzenia do terapii psychoanalitycznej. Wiedzę pogłębia uczestnicząc w licznych szkoleniach z zakresu wsparcia psychologicznego i pracy psychoterapeutycznej. Doświadczenie zawodowe zbierała pracując jako psycholog szkolny z dziećmi, młodzieżą i ich opiekunami oraz prowadząc konsultacje i poradnictwo psychologiczne dla dorosłych. W Ośrodku prowadzi konsultacje i terapię młodzieży i dorosłych, konsultacje i terapię par oraz współprowadzi grupę terapeutyczną dla młodzieży.

Maria Kokosińska - psycholog, absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, trenerka TUS. Obecnie w trakcie szkolenia z zakresu psychotraumatologii. Doświadczenie zawodowe zdobywała w ramach pracy z młodzieżą i ich rodzicami w Placówce Wsparcia Dziennego Stowarzyszenia Profilaktyki Środowiskowej "Mrowisko" oraz Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej. W czasie studiów odbywała praktyki na Oddziale Psychiatrycznym w Szpitalu Miejskim im. Świętej Trójcy w Płocku, a także wolontaryjnie współpracowała z Rodzinnym Domem Dziecka i Wojewódzkim Centrum Onkologii. W Ośrodku pracuje z młodzieżą i młodymi dorosłymi.

Violeta Kosińska - psycholog, ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie Gdańskim, obecnie w trakcie specjalizacji
I stopnia z psychologii klinicznej. Umiejętności praktyczne rozwijała realizując liczne szkolenia dotyczące pracy z dziećmi, młodzieżą oraz rodzinami, m.in. Podyplomowe Studium Pomocy Psychologicznej, szkolenie w zakresie Systemowej Terapii Rodzin, Podyplomowe Studium Terapii Dziecka i Rodziny, podstawowy kurs z zakresu psychoterapii psychoanalitycznej. W Ośrodku zajmuje się diagnozą oraz terapią dzieci i młodzieży.

Monika Kowalczyk – pedagog, certyfikowany psychotraumatolog specjalista. Ukończyła czteroletnie szkolenie z psychotraumatologii oraz Psychoanalityczną Szkołę Psychoterapii PTPP. Członkini Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej i Polskiego Towarzystwa Psychotraumatologii. Wiedzę pogłębia uczestnicząc w licznych szkoleniach z zakresu wsparcia psychologicznego i pracy psychoterapeutycznej. Doświadczenie zawodowe zbierała pracując m.in. jako: specjalista ds. interwencji w Centrum Interwencji Kryzysowej, pedagog szkolny oraz prowadząc liczne warsztaty dla młodzieży i dorosłych, a także szkolenia dla przedstawicieli służb społecznych i studentów. W Ośrodku prowadzi konsultacje i terapię dzieci, młodzieży i dorosłych, współprowadzi grupę terapeutyczną dla młodzieży oraz diagnozuje dzieci i młodzież w ramach Modelu Pomocy Dzieciom z podejrzeniem wykorzystania seksualnego i ich rodzicom.

Ewa Kunachowicz - psycholog oraz psychoterapeuta psychodynamiczny. Od 2009 roku pracuje jako psycholog i psychoterapeuta w placówkach i instytucjach publicznych oraz prywatnych. Ponadto posiada doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi, rodzinami, doradztwie zawodowym oraz w prowadzeniu szkoleń. Ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie Łódzkim oraz 4-letnią Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Należy do Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Pracuje pod stałą superwizją. W Ośrodku prowadzi konsultacje oraz psychoterapię indywidualną z młodzieżą i dorosłymi.

Waldemar Lewandowski – pracownik socjalny, konsultant ds. uzależnienia od alkoholu. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego kierunku pedagogika specjalna; ukończył Studium Pomocy Psychologicznej w Warszawie, Studium Pomocy Psychologicznej i Psychoterapii w Sopocie, Studium Psychologii Klinicznej w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym oraz Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Warszawie. Odbył dwuletni cykl superwizji własnej pracy konsultacyjnej. Posiada wieloletnie doświadczenie w rozpoznawaniu uzależnienia od alkoholu i motywowaniu osób uzależnionych od alkoholu do specjalistycznej terapii oraz siedmioletnie doświadczenie w pracy socjalnej i poradnictwie. W Ośrodku zajmuje się pomocą w sporządzaniu pism procesowych w sprawach rodzinnych i opiekuńczych oraz konsultowaniem osób pijących alkohol.

Monika Leźniewicz-Bajczyk - psycholog, absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, ukończyła kurs zaawansowany Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniu. Obecnie w trakcie certyfikacji na Specjalistę Terapii Uzależnień. W Ośrodku zajmuje się konsultacjami oraz terapią dorosłych i młodzieży. Ponadto realizuje zadania w ramach modelu w ramach Modelu Pomocy Dzieciom z podejrzeniem wykorzystania seksualnego.

Zuzanna Maciuk – psycholog, ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie Gdańskim. Aktualnie w trakcie szkolenia z zakresu psychotraumatologii. Doświadczenie zawodowe zbierała m.in. pracując jako wychowawca z młodzieżą oraz ich opiekunami, prowadząc programy profilaktyczne dla młodzieży oraz współpracując przy realizacji projektu „Opracowanie i upowszechnienie narzędzi diagnostycznych do oceny zdolności poznawczych dzieci i młodzieży” na zlecenie Instytutu Badań Edukacyjnych. W Ośrodku zajmuje się konsultowaniem młodzieży i rodzin.

Tomasz Montowski – psycholog, psychoterapeuta w trakcie 4-letniego szkolenia Psychoanalitycznej Szkoły Psychoterapii przy PTPP w Gdańsku, absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, absolwent Studium Psychoterapii i Socjoterapii Dzieci i Młodzieży w Gdańskim Ośrodku Psychodynamicznym, członek kandydat Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Posiada doświadczenie w zakresie diagnozy trudności edukacyjnych dzieci i młodzieży, psychoterapii indywidualnej i grupowej, a także interwencji kryzysowej. W Ośrodku zajmuje się konsultowaniem oraz psychoterapią młodzieży i dorosłych.

Julia Nowak - psycholog, absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, trenerka TUS (Treningu Umiejętności Społecznych) oraz TZA (Treningu Zastępowania Agresji). Obecnie w trakcie czteroletniego szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie poznawczo-behawioralnym. Członkini Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczej i Behawioralnej. Doświadczenie zawodowe zdobywała w ramach wolontariatu i praktyk w CzTPS oraz pracując w Całodobowej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej i Specjalistycznej Placówce Wsparcia Dziennego. Prowadziła grupy wsparcia dla dzieci oraz młodzieży w ramach zadania pn. „Pomagamy dzieciom poznawać świat bez narkotyków”, zleconego do realizacji przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Ukończyła szkolenia z zakresu przemocy seksualnej wobec dzieci, uzależnień behawioralnych oraz Studium Terapii Par w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii. W Ośrodku pracuje z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi.

Agata Rożniak – Psycholog, dietetyk. Absolwentka Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i Uniwersytetu SWPS w Sopocie. Obecnie w trakcie szkolenie psychoterapeutycznego w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Wcześniej doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Centrum Pomocy Dzieciom Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę w Gdańsku, a także podczas stażu w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Gdyni. W czasie studiów odbyła praktyki w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Gdańsku oraz na Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej w Szpitalu św. Wojciecha, a także wolontaryjnie współpracowała z Centrum Praw Kobiet. W Ośrodku prowadzi konsultację młodzieży i dorosłych.

Anna Szentak -  pedagog, psychoterapeuta, psychotraumatolog. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowych Studiów z Psychologii Klinicznej na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Od 2006 r. szkoli się w nurcie psychoanalitycznym w Ośrodku Psychoterapii Psychoanalitycznej "Trójmiasto" oraz w psychoanalizie nurtu niezależnego. Wcześniej uzyskała certyfikat Psychoterapeuty Gestalt w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie oraz dyplom Psychotraumatologa w Fundacji Pomorskie Centrum Psychotraumatologii w Gdańsku. Odbyła staże kliniczne w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym im. T. Bilikiewicza i na Oddziale Nerwic Akademii Medycznej w Gdańsku (UCK). Jest realizatorką "Szkoły dla Rodziców i Wychowawców", a także profilaktycznego programu dla młodzieży "Fred goes net". Doświadczenie zawodowe zyskała w interwencji kryzysowej, profilaktyce uzależnień, poradni zdrowia psychicznego, projektach - pracując indywidualnie i z grupami. W Ośrodku prowadzi terapię młodzieży i dorosłych pod stałą superwizją.

Bartosz Szyszko - psycholog, socjoterapeuta. Ukończył studia psychologiczne na Uniwersytecie SWPS w Sopocie oraz dwuletnie studium socjoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Wcześniejsze doświadczenie zawodowe zdobywał podczas stażu na telefonie zaufania realizowanym przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Gdyni oraz odbywając praktyki w gdyńskim Zespole Placówek Specjalistycznych i Placówce Wsparcia Dziennego "Reduta", w ramach których pracował z dziećmi i młodzieżą. W Ośrodku prowadzi konsultacje dla dzieci i młodzieży.

___

Osoby współpracujące z Ośrodkiem w ramach różnych projektów realizowanych przez GOPP

Superwizorzy

Monika Jakubowicz - psychoterapeuta psychoanalityczny dzieci i młodzieży i superwizor terapii dzieci i młodzieży Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Pracuje z dziećmi, młodzieżą i rodzicami. Przez wiele lat pracowała w XIX Oddziale Dziennym Psychiatrycznym Rehabilitacyjnym dla Dzieci. Obecnie prowadzi psychoterapię w gabinecie prywatnym. Współpracuje z różnymi ośrodkami prowadząc superwizję i szkolenia w zakresie psychoterapii dzieci i młodzieży. Posiada certyfikaty: Psychoterapeuty Psychoanalitycznego Dzieci i Młodzieży Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej (PTPP), Psychoterapeuty Analitycznego Instytutu Psychoanalizy i Psychoterapii w Warszawie, (IPP), Superwizora Terapii Dzieci i Młodzieży Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej (PTPP). W GOPP superwizuje pracę kliniczną z dziećmi i młodzieżą.

Maciej Musiał - psychoanalityk szkoleniowy tymczasowy Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego (PTPa), psychoterapeuta szkoleniowy i superwizor Instytutu Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal i Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Przedstawiciel PTPa w pracach Polskiej Rady Psychoterapii. Zarządza szkoleniem psychoterapeutów w Studium Psychoterapii Psychoanalitycznej „Trójmiasto”. W Ośrodku superwizuje pracę kliniczną dorosłych.

Model Pomocy Dzieciom z podejrzeniem wykorzystania seksualnego i ich rodzicom

Teresa Smoła - psycholog, Dyrektor GOPP. W Modelu Pomocy Dzieciom przewodniczy pracom zespołu.

Monika Kowalczyk – pedagog, certyfikowany psychotraumatolog specjalista. W GOPP współtworzy zespół kliniczny Ośrodka.

Marta Kulik - lekarz i psycholog. Absolwentka Akademii Medycznej w Gdańsku oraz Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Sopocie. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie Psychologii Klinicznej na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Obecnie w trakcie specjalizacji z psychiatrii dzieci i młodzieży oraz studiów podyplomowych w zakresie Seksuologii Klinicznej. W Ośrodku zajmuje się diagnozą dzieci i młodzieży w ramach Modelu Pomocy Dzieciom z podejrzeniem wykorzystania seksualnego i ich rodzicom.

Katarzyna Kurkiewicz - prawnik, absolwentka Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz Helsińskiej Szkoły Praw Człowieka. Wykładowca uniwersytecki, czynny mediator, negocjator, mediator sądowy. Uczestniczka rocznego międzynarodowego seminarium „W gotowości” i na Gender Mainstreaming. Członek Zespołu ds. Wprowadzenia mediacji w Polsce. Współpracowała z Centrum Praw Kobiet, Amnesty International, Biurem Porad Obywatelskich, NEWW – Polska, Fundacją Inicjatyw Społecznie Odpowiedzialnych. Czynnie współpracuje z instytucjami i organizacjami pozarządowymi podejmującymi działania na rzecz przeciwdziałania wszelkim formom patologii społecznych i dyskryminacji ze względu na płeć, działającymi na rzecz polityki równouprawnienia w różnych sferach życia i aktywności społecznej. Od 1999 roku udziela pomocy prawnej osobom doświadczającym przemocy w rodzinie, przemocy seksualnej oraz przemocy w miejscu pracy. Z Ośrodkiem współpracuje w ramach modelu w ramach Modelu Pomocy Dzieciom z podejrzeniem wykorzystania seksualnego, udzielając porad prawnych.

Grażyna Lewko - psycholog z wieloletnim doświadczeniem, psychoterapeuta psychoanalityczny, certyfikowany psychotraumatolog. Współtwórca Polskiego Towarzystwa Badań i Leczenia Traumy i Dysocjacji u Dzieci i Młodzieży. Współpracuje z Ośrodkiem w zakresie diagnozy dzieci i młodzieży w ramach Modelu Pomocy Dzieciom z podejrzeniem wykorzystania seksualnego i ich rodzicom.

Monika Leźniewicz-Bajczyk - psycholog, na co dzień współtworząca pion terapeutyczny Gdańskiego Ośrodka Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży.

Anna Pułjan-Laudańska - psycholożka, certyfikowana psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, obecnie w trakcie procesu uzyskiwania certyfikatu seksuologa klinicznego PTS, wykładowczyni akademicka, członkini Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Doświadczenie kliniczne zdobywała współpracując ze Specjalistycznym Ośrodkiem Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Gdyni, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gdyni, a także w gabinecie prywatnym, gdzie łączy pracę terapeutyczną z pomocą seksuologiczną.

Terapia rodzin i par

Ewa Olewicz - psycholog kliniczny (specjalizacja 1 stopnia), logopeda. Ukończyła liczne szkolenia w zakresie pomocy psychologicznej dzieciom z różnymi problemami, kurs Systemowej Terapii Rodzin (I i II stopnia) oraz kurs Psychoterapii Przygotowujący do Egzaminu Certyfikacyjnego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Do niedawna współtworząca pion terapeutyczny Gdańskiego Ośrodka Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży.

Beata Łosicka - Zduńczyk - psycholog kliniczny. Członek nadzwyczajny Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Aktualnie w trakcie Szkolenia w Psychoterapii Dzieci i Młodzieży PTPP. Ukończyła Podyplomowy Kurs Systemowej Terapii Rodzin oraz szkolenie w zakresie Systemowej Terapii Par. W Ośrodku od wielu lat zajmuje się konsultowaniem oraz terapią dzieci, młodzieży i rodzin.

Jolanta Szuszkowska-Olechnowicz - ukończyła psychologię na Uniwersytecie Gdańskim, posiada specjalizację w zakresie pomocy psychologicznej dzieciom i młodzieży. Dysponuje wieloletnim doświadczeniem zawodowym w diagnozie i terapii dzieci i młodzieży oraz pracy z rodzinami w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Ośrodku Terapii Dzieci i Młodzieży oraz prywatnej praktyce. Prowadzi terapię par i rodzin oraz indywidualną terapię dzieci i młodzieży. Od wielu prowadzi również wykłady i warsztaty dla rodziców i nauczycieli. Posiada certyfikat realizatora programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” wydany przez ORE. Od kilkunastu prowadzi zajęcia psychoedukacyjne „Szkoła dla rodziców i wychowawców” a także zajęcia pt. „Rodzeństwo bez rywalizacji”. Ukończyła liczne szkolenia dotyczące pomocy psychologicznej dzieciom i młodzieży oraz szkolenia w zakresie systemowej terapii rodzin prowadzone pod merytorycznym patronatem Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz szkolenie w zakresie terapii par prowadzone przez Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej.

Diagnoza i rehabilitacja osób z Płodowym Zespołem Alkoholowym (FASD)

Teresa Smoła - psycholog, Dyrektor GOPP. Przewodniczy pracom zespołu.

Honorata Brodnicka - neurologopeda i pedagog. Na co dzień pomaga w budowaniu kompetencji językowych w Ośrodku Wczesnej Interwencji I Wspomagania w Gdańsku, z projektem FASD związana od początku jego funkcjonowania. W terapii stawia na obserwację dziecka i na jej podstawie buduje relację - włączając w to budowanie kompetencji komunikacyjnych.

Elżbieta Cieplińska - założycielka Instytutu Naeurorozwoju i Sportu, absolwentka Akademii Medycznej, specjalista wczesnego wspomagania dziecka, terapeuta SI, instruktor MNRI, kynoterapeuta, terapeuta Terapii Czaszkowo - Krzyżowej.

Katarzyna Kałamajska-Liszcz - matka adopcyjna dzieci dotkniętych FAS, żona i wieloletnia współpracownica dr Krzysztofa Liszcza, jednego z najważniejszych autorytetów problematyki FASD w Polsce, współautorka publikacji na temat FASD: ,, Jak wspomagać dziecko z FASD w edukacji”, ,,Biorę odpowiedzialność. Program profilaktyczno-edukacyjny”

Maria Kokosińska - psycholog, absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, trenerka TUS. W GOPP współtworzy zespół kliniczny Ośrodka.

Seweryna Konieczna – dr nauk medycznych, lekarz neurolog, historyk medycyny, magister filologii polskiej, wieloletni nauczyciel akademicki. Ukończyła studia medyczne na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Gdańsku i studia polonistyczne na Uniwersytecie Gdańskim. Całe swoje życie zawodowe związała z Akademią Medyczną w Gdańsku – obecnie Gdańskim Uniwersytetem Medycznym. Powołanie medyczne realizuje jako neurolog w Klinice Neurologii Rozwojowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, natomiast pasje humanistyczne w Zakładzie Historii i Filozofii Nauk Medycznych tej samej uczelni. Jest członkiem Komisji Badań nad Historią Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk oraz członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej, członkiem Polskiego Towarzystwa Neurologicznego i Towarzystwa Neurologów Dziecięcych. Jest od wielu lat konsultantem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych oraz diagnostą FASD. Autorka wielu książek i publikacji na temat historii medycyny i neurologii. Propagator wkładu polskich naukowców w naukę światową. Współpracuje z GOPP jako diagnosta zaburzeń ze Spektrum Płodowego Zespołu Alkoholowego.

Julia Nowak - psycholog, absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, trenerka TUS. W GOPP współtworzy zespół kliniczny Ośrodka.

Ewa Olewicz - psycholog kliniczny (specjalizacja 1 stopnia), logopeda. Ukończyła liczne szkolenia w zakresie pomocy psychologicznej dzieciom z różnymi problemami, kurs Systemowej Terapii Rodzin (I i II stopnia) oraz kurs Psychoterapii Przygotowujący do Egzaminu Certyfikacyjnego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Do niedawna współtworząca zespół kliniczny GOPP.

Jolanta Szuszkowska-Olechnowicz - ukończyła psychologię na Uniwersytecie Gdańskim, posiada specjalizację w zakresie pomocy psychologicznej dzieciom i młodzieży. Współpracuje z GOPP także jako terapeuta rodzin i par.

Współpracowali z nami

Łukasz Dobromirski - certyfikowany superwizor i analityk szkoleniowy Instytutu Analizy Grupowej Rasztów. Od ponad 10 lat prowadzi prywatną praktykę psychoterapeutyczną - psychoterapia indywidualna, grupowa i psychoterapia par. Przedtem przez 9 lat pracował jako psychoterapeuta indywidualny i grupowy w szeregu przyszpitalnych Oddziałów Dziennych. Prowadzi superwizje psychoterapii indywidualnej i grupowej oraz superwizje zespołów. W Ośrodku superwizował zespół kliniczny.

Tomasz Kudelski - Psychoanalityk, psychoterapeuta psychoanalityczny i analityk grupowy. Superwizor indywidualnej i grupowej psychoterapii psychoanalitycznej. Członek Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej oraz Instytutu Analizy Grupowej "Rasztów". Prowadzi wykłady i seminaria z zakresu psychoanalizy i psychoterapii psychoanalitycznej. Autor artykułów poświęconych teorii i terapii psychoanalitycznej.

Katarzyna Walewska - psychoanalityczka, psycholożka kliniczna, psychoterapeutka, założycielka i wieloletnia prezeska Instytutu Psychoanalizy i Psychoterapii (IPP) w Warszawie. Superwizor psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej.

Ewa Zielińska - psychoterapeutka psychoanalityczna, superwizorka i psychoterapeutka szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Twórczyni i realizatorka m.in. programu dla studentów „Kanon pomocy psychologicznej” w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Sopocie. Współredaktorka książki „Podręcznik pomagania. Podstawy pomocy psychologicznej”, oraz współautorka książki „Kino i Psychoanaliza”. Pracowała również jako sekretarz Rady Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej oraz redaktor naczelny Biuletynu PTPP.